Friday, November 22, 2013

Σπόροι βερίκοκου το οπλο κατα του καρκινου... Λαετριλη , Β17 !!! Aprikot kernels to fight cancer.... Laetril , B17 !!!!


Οι σπόροι βερίκοκου σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα χωρίς παρενέργειες 


Apricot Seeds Kill Cancer Cells without Side

Effects
Οι σπόροι βερίκοκου είναι η πηγή για μια φυσική ουσία που σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα χωρίς να καταστρέφει την υγεία  του θύματος του καρκίνου; Το βασικό συστατικό έχει ονομαστεί laetrile ή βιταμίνη Β 17. Αν υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό, γιατί αυτή η πληροφορία να θάβεται; Γιατί ι άνθρωποι που έχουν θεραπευτεί ή έχουν θεραπευσει άλλους να μην ακούγεται η φωνή τους η ακόμα και να φυλακίζονται; 
 Λάβετε υπόψη ότι τα έσοδα στην παγκόσμια βιομηχανία του καρκίνου  υπολογίζεται σε 200 δισεκατομμύρια δολαρίων  το χρόνο. Υπάρχουν πολλοί σε διάφορες  θέσεις εντός αυτής της βιομηχανίας που θα έμεναν χωρίς δουλειά, αν η ταμειακή ροή στερέψει ξαφνικά με την είδηση ​​ότι υπάρχουν και φθηνότερες, λιγότερο επιβλαβής και περισσότερο αποτελεσματικές θεραπείες διαθέσιμες. Η Big  Pharma θα είχε σχεδόν εξαφανιστεί. ..


Are apricot seeds a source for a natural substance that kills cancer cells without destroying the cancer victim's health and wealth? The essential ingredient has been called laetrile or vitamin B 17. If there is any merit to it, why is this information being suppressed? Why are people who have been cured or have cured others being censured and imprisoned? Could be there is something to the claims.

Keep in mind that the cancer industry world wide is estimated at a 200 billion dollar a year industry. There are many in various associated positions within that industry who would be without a job if that cash flow dried up suddenly with the news that there are cheaper, less harmful, and more efficacious remedies available. Big Pharmacy would virtually vanish. 

Τι είναι η Β17 ή Laetrile 


Το 1952, ένας βιοχημικός που ονομάζεται Δρ Ernst Krebb,στο Σαν Φρανσίσκο ,αποφάσισε ότι ο καρκίνος ήταν μια μεταβολική αντίδραση σε μια φτωχή διατροφή, και ένα χαμένο θρεπτικό συστατικό από τη διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου θα μπορούσε να είναι το κλειδί για την υπέρβαση του καρκίνου.

Η έρευνά του οδήγησε σε μια ένωση που βρίσκεται σε πάνω από 1200 βρώσιμα φυτά σε όλη τη φύση. Αυτή  η ένωση είναι η Αμυγδαλινη .Η Αμυγδαλινη  βρίσκεται με την υψηλότερη συγκέντρωση και τα αναγκαία ένζυμα στους πυρήνες σπόρων βερίκοκου.
 
Μια πρωτόγονη φυλή, η Hunzas, ήταν γνωστό ότι καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες πυρήνων βερίκοκου σπόρων.  Δεν υπήρχε ούτε ένα περιστατικό  καρκίνου στους Χουνζα. Και είχαν μια μακρά, και υγιή διάρκεια ζωής. Η Laetrile δημιουργήθηκε από απλή εξαγωγή Αμυγδαλινης από τους μαλακούς πυρήνες βερίκοκων, μετά από καθαρισμό και σε συμπυκνωμένη μορφή  H Amagdylin είναι μια Νιτριλοσίδη.Τις  Nιτριλοσίδες είναι δύσκολο να ταξινομήσει, δεδομένου ότι είναι σε τρόφιμα, αλλά δεν είναι οι ίδιοι τρόφιμα. Ως nitrioloside, η amagdylin έμοιαζε με τις δομές του συμπλέγματος Β, έτσι Δρ Krebb την ονόμασε B17 δεδομένου ότι από εκείνη τη στιγμή 16 τύποι των βιταμινών Β είχαν απομονωθεί.  Ο ίδιος ο Krebb έκανε ένεση με laetrile για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν τοξικές παρενέργειες. Πραγματοποίησε ακόμη και εργαστηριακά  πειράματα με ζώα ,και συμπέρασμα ότι laetrile θα είναι αποτελεσματική στη θεραπεία του καρκίνου .
Η Laetrile προέρχεται απευθείας από μια φυσική τροφή  και δεν έχει παραχθει στο εργαστήριο, είναι αδύνατο να πατενταριστει. Και φυσικά δεν είναι τοξική. Με άλλα λόγια, ακριβώς όπως συμβαίνει με όλες τις φυσικές θεραπευτικές ουσίες,η  φαρμακευτική βιομηχανία  και η FDA (Υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων)  δεν μπορεί να κάνει μια περιουσία από την ουσία και από τις θεραπευτικά συνταγές


 

. Έχουν υπάρξει  πολλές μαρτυρίες από  θύματα του καρκίνου που  θεραπεύτηκαν με την κατανάλωση  μεγάλων ποσοτήτων  σπόρων βερίκοκου . ​​Οι σπόροι είναι πιο προσιτοί στους καταναλωτές από ό, τι η laetrile , διότι  από το 1971 η FDA την απαγόρευσε . Πλέον η Laetrile είναι δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο, να αγοραστεί. Οι σπόροι είναι στην πραγματικότητα οι  μαλακοί σε σχήμα αμυγδάλου, με πικρή γεύση πυρήνες μέσα στο κουκούτσι του φρούτου Και αυτοί οι πυρήνες μπορούν να βρεθούν εύκολα και ανέξοδα...


What is B17, or Laetrile Anyway?
In 1952, a biochemist named Dr. Ernst Krebb, Jr. in San Francisco decided that cancer was a metabolic reaction to a poor diet, and a missing nutrient from modern man's diet could be the key to overcoming cancer. His research led to a compound found in over 1200 edible plants throughout nature. That compound is amagdylin,


Amagdylin is found with the highest concentrationand necessary enzymes in apricot seed kernels. A primitive tribe, the Hunzas, were known to consume large amounts of apricot seed kernels. The hard pit had to be broken to get into the soft kernels. There was no incidence of cancer with them at all, ever. And they had long, healthy life spans. Laetrile was created by simply extracting amagdylin from the soft apricot kernels, purifying it and putting it into a concentrated form.


Amagdylin is a nitrioloside. Nitriolisides are difficult to categorize since they are in foods but not foods themselves. As a nitrioloside, amagdylin resembled the B complex structures, so Dr. Krebb called it B17 since by that time 16 types of B vitamins had been isolated.

Dr. Krebb injected himself with laetrile to ensure there would be no toxic side effects. He conducted further lab animal and culture experiments to conclude that laetrile would be effective in the treatment of cancer. By the way, the FDA standard for drug safety is known as LD 50, LD stands for lethal dose, and the 50 is the percentage threshold of lab animals poisoned to death by the drug tested. As long as the percentage killed is under 50%, FDA will approve it!


Since laetrile is derived directly from a food substance in nature and not chemically developed in a laboratory, it is impossible to patent. And of course it's not toxic. In other words, just as with all natural healing substances, Big Pharma and the AMA can't make a fortune from the substance and from the remedies for the long term side effects. There have been several testimonies from cancer victims who cured themselves by chewing large quantities of the apricot seeds alone.


The seeds are more available to consumers now than laetrile because in 1971 the FDA banned laetrile. Laetrile is difficult, but not impossible, to purchase. The seeds are actually the soft almond shaped, bitter tasting kernels from inside the pits. A few users prefer extracting those soft kernels from the pits themselves. But the soft kernels are available and inexpensive.

Πώς λειτουργεί;

 Η Amygdylin περιέχει τέσσερις ουσίες. Δύο είναι γλυκόζη, μια  είναι benzaldyhide, και η τέταρτη  είναι κυάνιο. Ναι, το κυάνιο και η benzaldyhide είναι δηλητήρια, όταν είναι ελεύθερα ως καθαρά μόρια και δεν είναι δεσμευμένα σε άλλες μοριακές ενώσεις. Πολλά τρόφιμα που περιέχουν κυάνιο είναι ασφαλή, επειδή το κυάνιο παραμένει δεσμευμένο και κλειδωμένο ως μέρος ενός άλλου μορίου και συνεπώς δεν μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Υπάρχει επίσης  ένα ένζυμο στα φυσιολογικά κύτταρα που προλαμβάνει τυχόν ελεύθερα μόρια κυανιδίου και τα καθιστά αβλαβή, συνδυάζοντάς τα με το θείο. Αυτό το ένζυμο το οποίο  ονομάζεται  rhodanese,  καταλύει την αντίδραση και δεσμεύει κάθε ελεύθερη μορφή κυανιδίου με  θείο. Μέσω δέσμευσης του κυανιδίου με θείο, μετατρέπεται σε μία ουδέτερη ουσία. Τότε είναι εύκολα να περάσει μέσα από τα ούρα χωρίς βλάβη στα φυσιολογικά κύτταρα.

 


Όμως τα καρκινικά κύτταρα δεν είναι φυσιολογικά. Περιέχουν ένα ένζυμο που άλλα κύτταρα δεν εχουν,την  β-γλυκοσιδάση. Το ένζυμο αυτό, σχεδόν αποκλειστικό στα καρκινικά κύτταρα, θεωρείται το «ένζυμο ξεκλείδωμα» για τα μόρια της  Amygdylin . Απελευθερώνει τόσο το benzaldyhide όσο και το κυανίδιο, δημιουργώντας ένα τοξικό για τα καρκινικά κύτταρα συνδυασμό.
Αυτό είναι που κάνει η βήτα-γλυκοσιδάση των ενζύμων των καρκινικών κύτταρων με αποτέλεσμα να  αυτο καταστρέφονται τα καρκινικά κύτταρα. Η Amagdylin Laetrile - σε συνδυασμό με τα προστατευτικά ένζυμα σε υγιή κύτταρα , και τα ένζυμα "ξεκλειδώματος"  στα καρκινικά κύτταρα είναι  σε θέση να καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τα υγιή κύτταρα.

 

  Η Χημειοθεραπεία, από την άλλη πλευρά, σκοτώνει πολλά άλλα κύτταρα και μειώνει το ανοσοποιητικό σύστημα ενός ατόμου,  σκοτώνοντας ένα απροσδιόριστο ποσό καρκινικών κυττάρων. Αυτά τα κύτταρα καρκίνου έχουν την τάση να επιστρέψουν αλλού επειδή η γενική υγεία του ασθενούς μειώθηκε από τις διάχυτες χημειο τοξίνες.
Η βιομηχανία του καρκίνου έχει δηλώσει ως σήμα κατατεθέν για τη θεραπεία του καρκίνου,το "χωρίς καρκίνο για 5 χρόνια" . Υπολογίζεται ότι από εκείνους που υφίστανται χειρουργική επέμβαση,  ακτινοβολίες και  χημειοθεραπεία, όχι περισσότερο από 3% παραμένει χωρίς καρκίνο για 5 χρόνια.
 
Έξαλλου, εκτός από τις εξουθενωτικές επιπτώσεις των θεραπειών , το κόστος είναι πολύ μεγάλο


! Αλλά για κάποιον με καρκίνο, χρειάζεται απλά ένα σημαντικό ποσό της ημερήσιας κατανάλωσης B17 για να μπορέσει η amagdylin να φθάσει στα καρκινικά κύτταρα που περιέχουν την  β-γλυκοσιδάση. Αυτό συμβαίνει γιατί μερικά από τα μόρια amagdylin  εξουδετερώνεται από τα φυσιολογικά κύτταρα που περιέχουν rhodanese. Πολλοί επαγγελματίες που χρησιμοποιούν Λαετριλη έχουν 85%  ποσοστό  θεραπείας των θυμάτων του καρκίνου που δεν ακολουθησαν την κλασσική συνταγή χημειοθεραπείας ,εγχείρησης, ακτινοβολίας.... - ενώ το ποσοστό θεραπείας για εκείνους που έρχονται για θεραπεία Λαετριλης  ως έσχατη λύση μετά από την συμβατική "θεραπεία"  έχει  ένα ποσοστό θεραπειας μόνο 15%. Υπάρχει μια κλινική στο Μεξικό που ισχυρίζεται ότι έχει ποσοστό 100 τοις εκατό θεραπεία!


So How Does It Work?

Amagdylin contains four substances. Two are glucose; one is benzaldyhide, and one is cyanide. Yes, cyanide and benzaldyhide are poisons if they are released or freed as pure molecules and not bound within other molecular formations. Many foods containing cyanide are safe because the cyanide remains bound and locked as part of another molecule and therefore cannot cause harm.

There is even an enzyme in normal cells to catch any free cyanide molecules and to render them harmless by combining them with sulfur. That enzyme is rhodanese, which catalyzes the reaction and binds any free cyanide to sulfur. By binding the cyanide to sulfur, it is converted to a cyanate which is a neutral substance. Then it is easily passed through the urine with no harm to the normal cells.


But cancer cells are not normal. They contain an enzyme that other cells do not share, beta-glucosidase. This enzyme, virtually exclusive to cancer cells, is considered the "unlocking enzyme" for amagdylin molecules. It releases both the benzaldyhide and the cyanide, creating a toxic synergy beyond their uncombined sum. This is what the cancer cell's beta-glucosidase enzyme does to self destruct cancer cells.

Amagdylin or laetrile in conjunction with the protective enzymes in healthy cells and the unlocking enzymes in cancer cells is thus able to destroy cancer cells without jeopardizing healthy cells. Chemotherapy, on the other hand, kills a lot of other cells and diminishes one's immune system while killing an undetermined amount of cancer cells.


Those cancer cells tend to return elsewhere because the patient's general health was reduced from the pervasive chemo toxins. The cancer industry has declared the bench mark for curing cancer as being cancer free for 5 years. It's estimated that of those who undergo the AMA big three for curing cancer, surgery, radiation, and chemotherapy, no more than 3% make the 5 year cancer free mark. Besides the treatments' debilitating effects, they are much more expensive!


But for someone with cancer, it takes a considerable amount of daily B17 consumption to enable the amagdylin to reach the cancer cells with beta-glucosidase. That's because some of the amagdylin molecules will be neutralized by the normal cells containing rhodanese.

Many practitioners who use laetrile have an 85% cure rate among cancer victims who did not undergo much of the standard cut, burn, and poison that is main-stream - while the cure rate for those who come to laetrile therapy as a last resort after all that conventional medicine could only have a 15% recovery rate. There is a clinic in Mexico that claims a 100 percent cure rate!Η  Ιατρική μαφία.....

Από το 1920, οι επαγγελματίες των εναλλακτικών θεραπειών του καρκίνου έχουν περιθωριοποιηθεί, παρενοχλούνται, φυλακίζονται, ακόμη και δολοφονούνται. Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν χρησιμοποιηθεί για  ψεύτικες κατηγορίες ή  φορολογικές ατασθαλίες που επιβάλλονται από αστυνομικές αρχές, όπως στην περίπτωση του   Δρ Gary Glum ο οποίος παρενοχλήθηκε απλά και μόνο για την  συγγραφή βιβλίων για το Τσάι Essiac .


 Δείτε το άρθρο News "Τσάι Essiac :. Μια θεραπεία καρκίνου για την οποία οι Φαρμακευτικές δεν θέλουν να ξέρετε .."


 Ένας νεαρός άνδρας από το Μπρούκλιν, ο Jason Vale, φυλακίστηκε γιατί αρνήθηκε να σταματήσει να λέει τους άλλους στην τηλεόραση και στις διαλέξεις του, για το πώς ο ίδιος θεραπεύτηκε από τον καρκίνο , χρησιμοποιώντας τους σπόρους του βερίκοκου Jason είναι ένα πρόσφατο δημόσιο παράδειγμα της πρόσφυσης της Ιατρικής Μαφίας στο νομικό σύστημα σχετικά με την B17. Η Laetrile, η οποία  είναι μη τοξική, είχε απαγορευτεί από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων  το 1971.


 

 Λίγο μετά την απαγόρευση της  laetrile 1971, ένας εν ενεργεία γιατρός στο Σαν Φρανσίσκο, ο Δρ John Richardson, που είχαν χρησιμοποιήσει laetrile με επιτυχία σε ασθενείς με καρκίνο, ήρθε στο φίλο του Γ. Edward Griffin, ένα δημοσιογράφο έρευνας και του ζήτησε αν θα μπορούσε να γράψει κάτι για να τον βοηθήσει όπως και πολλούς άλλους και άλλους να συνεχίσουν τη χρήση laetrile σε ασθενείς με καρκίνο.

 Η έρευνα του  Edward Griffin εξελίχθηκε στο επαναστατικό βιβλίο του, "Κόσμος Χωρίς Καρκίνο". Αυτό το βιβλίο δεν εξηγεί μόνο την λειτουργια της Laetrile ,και την καταγραφή πολλών περιπτώσεων ίασης    καρκίνου, αλλά η ερευνητική μύτη του Griffin τον οδήγησε στην τρύπα του λαγού και στην" κοιλιά του κτήνους" των προσπαθειών της βιομηχανίας του καρκίνου στη απόκρυψη των εναλλακτικών θεραπειών του καρκίνου από το φως της ημέρας. Έτσι  ανακάλυψε ότι το Sloane-Kettering Cancer Institute   είχε θάψει μια επιστημονικά  τεκμηριωμένη έρευνα , στην οποία αποδείχθηκε πως η  Laetrile ήταν «πολύ αποτελεσματική» στη θεραπεία του καρκίνου.


 


Ο Griffin είχε λάβει ο ίδιος τα εν λόγω έγγραφα από τον Δρ Ραλφ Μος, ο οποίος είχε πάρει εντολές να "θάψει   τα αποδεικτικά στοιχεία ,και να ισχυριστεί ότι Laetrile ήταν άνευ αξίας. Ο ίδιος αρνήθηκε και αποχώρησε από τη θέση του ως διευθυντής δημοσίων σχέσεων από την  Σλόαν-Κέτερινγκ. Από εκείνη τη στιγμή, το 1977, ο Δρ Ralph Moss άρχισε να γράφει ή να επεξεργάζεται αρκετά βιβλία σχετικά με τις επιλογές θεραπείας του καρκίνου. Είναι πάντα ενθαρρυντικό να βλέπουμε κάποιον εκ των έσω να βγαίνει και να μιλαει! Κάποιος άλλος αναπλήρωσε την  κενή θέση του Δρ Moss και ψέματα στα ψέματα για την  Laetrile , γέμισαν τα ιατρικά περιοδικά.

Και τι γίνεται με τα ιατρικά περιοδικά; Τον τελευταίο καιρό, το πιο διάσημο New England Journal of Medicine έριξε τις προδιαγραφές του  να μην επιτρέπει άρθρα  στο περιοδικό από όποιον λάμβανε χρήματα από τις φαρμακευτικές εταιρείες, εφ 'όσον είναι λιγότερο από 10 χιλιάρικα ετησίως. Αν δεν ακύρωναν αυτό το πρότυπο, δεν θα υπήρχαν  αρκετά άρθρα για να γεμίσει το περιοδικό! Φυσικά, τα περισσότερα ιατρικά περιοδικά είναι γεμάτα γυαλιστερές  διαφημίσεις από την... Big Pharma ούτως ή άλλως.

 Τόσο ο Edward Griffin με το βιβλίο του "Κόσμος Χωρίς Καρκίνο" αλλά και ο  και Phillip Day στο βιβλίο του Καρκίνος: Why We're Still Dying to Know the Truth, καθιστούν απολύτως σαφές ότι η  βιομηχανία του καρκίνου δεν θέλει πραγματικά μια θεραπεία. Ακόμα και μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί παίρνουν εκατομμύρια σε δωρεές από τον κόσμο που έχει υποστεί  πλύση εγκεφάλου, μαζί με τη χρηματοδότηση για την προώθηση της Big Pharma. Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός μπορεί  θα έχει το  ανθρώπους σε θέσεις κλειδί ,που εργάζονται για 6 ψήφους συν , ετήσιους  μισθούς.

Οι γιατροί συνήθως κάνουν αυτό που τους έχουν εκπαιδεύσει και αυτό που τους έχουν μάθει...


 

Τα ιατρικά περιοδικά περιέχουν ψευδείς εκθέσεις . Τα ιδρύματα του καρκίνου έχουν "μήνες του καρκίνου του μαστού" ή οτιδήποτε άλλο για δημόσιες σχέσεις, έτσι ώστε  να προσελκύσουν  τους ανθρώπους από νωρίς στο σύστημα και την "φιλοσοφία"  του κλάδου ενώ πίσω από όλα αυτά  υπάρχει η Big Pharma. Είναι όλα για τα χρήματα και καριέρα. Όχι για τη δημόσια υγεία και τον "πόλεμο κατά του καρκίνου."
  Μέχρι στιγμής, η κλασσική ιατρική, αντιμετωπίζει  μια χαμένη μάχη με όλο και περισσότερες εμφανίσεις καρκίνου από ποτέ. Περίπου 1 στους 3 τείνει να εμφανίσει τον καρκίνο αυτές τις μέρες, και παρά πολλοί πεθαίνουν από καρκίνο μετά από τις συμβατικές θεραπείες.  Όλα αυτά με πολύ χρήμα να  διατίθεται,, επιτρέπει σε ορισμένους να ζήσουν  μια πλούσια ζωή ,και πολλοί άλλοι να διατηρούν τις άνετες, ασφαλείς θέσεις εργασίας τους σε βάρος της υγείας μας.

 Εν τω μεταξύ, πάρα πολλοί πραγματικά ανθρωπιστές γιατροί και βοτανολόγοι και συγγραφείς που ασχολούνται με την αλήθεια , να αντιμετωπίζονται σαν εγκληματίες ή σαν τρελοί ,με τις ζωές τους να καταστρέφονται. Αυτό είναι τραγικό. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα, πολλοί να υποφέρουν και να πεθαίνουν χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα περισσότερο  αποτελεσματικών, και λιγότερο ανώδυνων τρόπων θεραπείας..


The Medical Mafia's Suppression
Since around 1920, practitioners of alternative cancer therapies and remedies and their messengers have been marginalized, harassed, imprisoned, and even killed. Federal agencies have been used to bring about bogus charges or IRS tax liens that are enforced by US Marshals the way Dr. Gary Glum was hassled for even writing books on Essiac Tea. See Natural News article "Essiac Tea: A Cancer Cure Big Pharma Doesn't Want You To Know About."

A young Brooklyn man, Jason Vale, was imprisoned because he refused to stop telling others on TV and in lectures how he cured himself of cancer using those nasty apricot pit kernels! Jason is a more recent public example of the Medical Mafia's grip on the legal system regarding B17. Laetrile, which is non toxic, was banned by the FDA in 1971.


Shortly after the 1971 laetrile ban, a practicing physician in San Francisco, Dr. John Richardson, who had been using laetrile successfully on cancer patients, came to his friend G. Edward Griffin, a published investigative journalist, and asked Griffin if he could write up something to help him and others continue using laetrile on their cancer patients.


G. Edward Griffin's research evolved into his groundbreaking book, World Without Cancer. This book not only explained laetrile and chronicled several cancer cures, but Griffin's investigative nose led him down the rabbit hole and into the underbelly of the cancer industry's efforts at keeping alternative cancer cures from the light of day. That's how he discovered that the Sloane-Kettering Cancer Institute had buried documentation from scientists' research, which proved laetrile was "highly effective" at curing cancer.

Griffin received those documents himself from a Dr. Ralph Moss, who had been told to cover up that evidence and claim that laetrile was worthless. He refused and left his position as PR manager with Sloane-Kettering. Since that time in 1977, Dr. Ralph Moss has gone on to write or edit several books on cancer cure options. It's always encouraging to see an insider come out! Someone else filled Dr. Moss's vacant position and lied the lies about laetrile that filled the medical journals.


And what about those medical journals? Lately, the most prestigious New England Journal of Medicine dropped its standard of not allowing articles contributed to the journal from anyone who was receiving money from Big Pharma, as long as it's less than 10 grand annually. If they didn't drop that standard, there wouldn't be enough articles to fill the journal! Of course, most medical journals are glossy ad forums for Big Pharma anyway.


Both G. Edward Griffin with World Without Cancer and Phillip Day in his book Cancer: Why We're Still Dying to Know the Truth, make it very clear that the cancer industry does not really want a cure. Even non-profit organizations get millions in donations from the brainwashed, huddled masses along with funding for promoting Big Pharma. A non-profit organization can and will have key people working for 6 figure plus annual salaries, by the way.


Doctors mostly do as they are trained and told; medical journals contain false reports and lies. Cancer foundations have breast cancer months or whatever as PR to get people into the disease industry's money mill as early as possible, and at the top, there is Big Pharma. It's all about money and career. Not about public health and "The War on Cancer."


So far in mainstream medicine, it's been a losing battle with more getting cancer than ever. Around 1 out of 3 is destined to get cancer these days, and more are dying from cancer after conventional treatments. Talk about pandemics! All this with lots of cash going their way, enabling some to live a lush lifestyle and others hanging on to their comfy, secure jobs at the expense of our health.


Meanwhile, too many true humanitarian doctors and herbalists and writers concerned with the truth wind up being treated like criminals or nut cases, sometimes with their lives destroyed. That's tragic. And so is the fact that millions suffer and die while being conditioned against using effective and less painless procedures.Θεραπεία με  Laetrile

Υπάρχουν πολλές ιστορίες επιτυχίας από ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποίησαν μόνο laetrile ή πυρήνες βερίκοκου. Η συνήθης "δοσολογία" για πρόληψη είναι περίπου 5 έως 7 πυρήνες κατά τη διάρκεια της  ημέρας. Για τις πραγματικές περιπτώσεις καρκίνου χρησιμοποιούν 2 με 3 φορές την μέρα , από 5-7 πυρήνες. Μερικοί λένε ότι ένα πυρήνα για κάθε 5 περίπου κιλά σωματικού βάρους. Για τη συντήρηση μετά από μια θεραπεία, πάμε πίσω σε 5 έως 7 πυρήνες ανά ημέρα.


 Μερικοί θεραπευτές Laetrile έχουν οι ασθενείς  που χρησιμοποιούν δισκία βιταμίνης B15 , και  πεπτικά ένζυμα όπως η παπαΐνη παπάγια και ανανά bromalene . Πάρα πολλοί πυρήνες βερίκοκου  μπορεί να δημιουργήσει ναυτία ή ζάλη. Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένοι θάνατοι ή αναπηρίες από τους σπόρους βερίκοκου ή laetrile, όμως. Αν και κάποια επιτυχία έχει καταγραφεί σε ασθενείς που υποβάλλονται σε συμβατική θεραπεία μαζί με χρήση laetrile, δεν συνιστάται. . Τελικά, οι περισσότεροι από εκείνους που συνδυάζουν τα δύο η σταματαν τις χημειοθεραπείες ή τελικά πεθάνουν ούτως ή άλλως

Υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες και συγγραφείς που προτείνουμε να συνδυάζουν και άλλες εναλλακτικές θεραπείες του καρκίνου, λαμβάνοντας παράλληλα Laetrile ή χρησιμοποιώντας τα κουκούτσια βερίκοκου - ειδικά αν το κάνετε μόνοι  σας στο σπίτι.  Είναι προφανές   ότι  μι  υγιεινή διατροφή και λιγότερο στρες είναι απαραίτητα. Μια θεμελιώδης αλλαγή του τρόπου ζωής θα πρέπει να είναι ένα μέρος  κάθε μόνιμης θεραπείας του καρκίνου. Επιπλέον, λίγο εκλεκτικό mix and match με άλλες εναλλακτικές θεραπείες φαίνεται σαν μια καλή προσέγγιση.

 Για παράδειγμα, το πρωτόκολλο "χυμό θεραπείας"  του καρκίνου του Γκέρσον με τη χρήση κλυσμάτων  καφέ για αποτοξίνωση του ήπατος θα μπορούσε να προστεθεί με τη χρήση laetrile. Είναι δύσκολο να πάει κάτι στραβά με αυτό το υγιεινό συνδυασμό. για την θεραπεία Gerson για περισσότερες λεπτομέρειες εδώ:
 


Κάντε τη δική σας έρευνα, ξεκινώντας με τους συνδέσμους πηγής κάτω από αυτό το άρθρο. Οι πηγές αποδεικνύουν πως  ο συγγραφέας έχει κάνει την εργασία του. Ο σκοπός του συγγραφέα είναι να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως εφαλτήριο για τη δική σας έρευνα. Γιατί να σπαταλάτε τα χρήματα και την υγεία σας σε τοξικές θεραπείες , όταν  υπάρχουν  διαθέσιμες ως εναλλακτικές λύσεις με πολύ λιγότερα χρήματα και χωρίς  τις αρνητικές παρενέργειες;


Laetrile Treatment
There are many success stories from people using just laetrile or apricot pit kernels. The usual recommendation for prevention is around 5 to 7 over the course of a day. For actual cancer cases use 2 to 3 times that. Some say one kernel for every 10 lbs of body weight. For maintenance after a cure, go back to 5 to 7 per day.


Some laetrile therapists have patients use vitamin B15 tablets and digestive enzymes such as papaya's papain and pineapple's bromalene. Too many apricot pit kernels can create nausea or dizziness. There are no recorded deaths or disabilities from the apricot seeds or laetrile, however. Although some success has been recorded with patients undergoing conventional therapy and using laetrile, it's not recommended. Eventually most of those who combine the two get off the chemo or die anyway.


There are many practitioners and writers who recommend you combine other alternative cancer therapies while taking laetrile or using the apricot pits - especially if you go for it alone at home. It should be obvious to Natural News readers that a foundation of healthy food and less stress is necessary. A fundamental lifestyle change has to be a part of any permanent cancer cure. In addition, a little eclectic mix and match with other alternative therapies seems like a good approach.


For example, Gerson's cancer cure therapy's juicing protocol with the right type of juicer and using coffee enemas to detox the liver could be added with laetrile use. It's hard to go wrong with that healthy combination. See Natural News article on the Gerson Therapy for more details here:Do your own research by starting with the source links below this article. Those sources are for more than showing the author has done his homework. The author intends for you to use them as a springboard for your own research. Why waste your money and health on toxic remedies when so much is available as alternatives for far less money and negative side effects?


Μπορω να προμηθευσω πυρηνες βερικοκου σε οποιον θελει .Eπικοινωνηστε μαζι μου για πληροφοριες στο karagudim@gmail.com


I can provide apricot kernels to anyone interested..I can ship worldwide..email me for any info 
karagudim@gmail.com 
Πηγές:
Sources:


A vast, indexed and categorized free source of cancer cure options with details you can use - It's the free online bible of cancer cure options

   

 
An excelent documentary about the dirty game of big pharma and FDA 
Θεραπεία Καρκίνου - Burzynski Movie

Πηγη / μεταφραση απο 


No comments:

Post a Comment